Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Γκαϊντατζής Παύλος

Τίτλοι σπουδών
1999-2004. Πτυχίο Μαθηματικών Α.Π.Θ. (βαθμός 8.8)
2004-2006. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Θεωρητικά Μαθηματικά  Α.Π.Θ. (βαθμός 10)
2010-Σήμερα. Προπτυχιακός Σπουδαστής στο Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ.
2011-Σήμερα. Υποψήφιος Διδάκτωρ στο τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ. στο τομέα Αστρονομίας και Αστροφυσικής.

Εργασία
2008-2010. Εκπαιδευτικός στο ΕΠΑΛ Βαθέος Σάμου
2010-Σήμερα. Εκπαιδευτικός στο ΕΠΑΛ Αρναίας