Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Εργασία 5η


Τρίτο σενάριο στα πλαίσια της επιμόρφωσης με αφόρμηση από τη Γεωδαισία .
Σενάριο με δύο φύλλα εργασίας και δύο αρχεία .ggb. Το σενάριο αναφέρεται στην τριγωνομετρία της Γ Γυμνασίου και μπορεί να παρουσιαστεί εναλλακτικά και στα μαθηματικά υποστήριξης της Α Λυκείου ΕΠΑ.Λ. Κατεβάστε το