Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Εργασία 5η


Τρίτο σενάριο στα πλαίσια της επιμόρφωσης με αφόρμηση από τη Γεωδαισία .
Σενάριο με δύο φύλλα εργασίας και δύο αρχεία .ggb. Το σενάριο αναφέρεται στην τριγωνομετρία της Γ Γυμνασίου και μπορεί να παρουσιαστεί εναλλακτικά και στα μαθηματικά υποστήριξης της Α Λυκείου ΕΠΑ.Λ. Κατεβάστε το

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Εργασία 4η


Δεύτερο σενάριο στα πλαίσια της επιμόρφωσης με αφόρμηση από την Αστρονομία.
Σενάριο με τρία φύλλα εργασίας και τρία αρχεία .ggb. Το σενάριο αναφέρεται στις κωνικές τομές στα μαθηματικά κατεύθυνσης Β Λυκείου 

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

Εργασία 3η


Πρώτο σενάριο στα πλαίσια της επιμόρφωσης.
Μία πρώτη απόπειρα δημιουργίας σεναρίου με 2 φύλλα εργασίας και δύο αρχεία .ggb. Το σενάριο αναφέρεται στην παράγραφο 6.3 της άλγεβρας Α Λυκείου.

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Περί μαθηματικών σχέσεων στο HotPotatoes

Πολλοί συνάδελφοι θα ήθελαν να επισυνάψουν μαθηματικές σχέσεις στα tests που κατασκευάζουν με το HotPotatoes. Προτείνω δύο τρόπους για να επιτευχθεί αυτό.

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011

Εργασία 2η


Για την παρουσίαση ενός μαθήματος σε PowerPoint επιλέχτηκε η παράγραφος 3.1 της Γεωμετρίας Α Λυκείου. Το μάθημα είναι προσαρμοσμένο για μαθητές ΕΠΑ.Λ! Σύντομα θα ακολουθήσει και η παράγραφος 3.2 η οποία περιέχει και αποδείξεις... 

Εργασία 1η

Ένα επαναληπτικό test για το 1ο κεφάλαιο της  Άλγεβρας Α Λυκείου γραμμένο στο Hot Potatoes.