Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Περί μαθηματικών σχέσεων στο HotPotatoes

Πολλοί συνάδελφοι θα ήθελαν να επισυνάψουν μαθηματικές σχέσεις στα tests που κατασκευάζουν με το HotPotatoes. Προτείνω δύο τρόπους για να επιτευχθεί αυτό.

1ος τρόπος.
Αν θέλουμε να βάλουμε στο κείμενό μας απλά μαθηματικά σύμβολα που ανήκουν στο Unicode Subrange τότε ανοίγουμε το Character Map (σε Windows) ή την Character Palette (σε OSX) που βρίσκεται στη θέση: Start / Programs / Accessories / System Tools. Στη συνέχεια επιλέγουμε group by Unicode subrange, και από τη λίστα που εμφανίζεται επιλέγουμε Mathematical Operators


Μετά επιλέγουμε το σύμβολο που θέλουμε και το κάνουμε copy-paste στο HotPotatoes. Προσοχή, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας και ο υπολογιστής των παιδιών που θα τρέξουν το πρόγραμμα έχουν την παραπάνω γραμματοσειρά. Επιλέξτε την από το HotPotatoes από τη θέση Options / Font/Arial Unicode MS.

2ος τρόπος.  
Πολύπλοκες μαθηματικές σχέσεις μπορούμε να τις επισυνάψουμε με μορφή εικόνας. Ένας εύκολος τρόπος για το πετύχουμε αυτό είναι ο ακόλουθος:
 
Ανοίξτε το ling codecogs για εύκολη γραφή μαθηματικών σχέσεων σε κώδικα LaTex
Aφού γράψτε την σχέση που θέλετε επιλέξτε το Click here to Download Image (PNG)


Σώστε την εικόνα με το όνομα που θέλετε και εισάγετέ την στο HotPotatoes από την επιλογή: Εισαγωγή/Εικόνα/ Εικόνα από τοπικό δίσκο. 


3ος τρόπος.
Αν δεν θέλετε να επισυνάψετε εικόνα αλλά απευθείας των κώδικα LaTex, αντιγράψτε των κώδικα html στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας codecogs.com απευθείας μέσα στο πλαίσιο κειμένου του HotPotatoes.

Για παράδειγμα αντιγράψτε τον κώδικα:


<a href="http://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=H\left ( t \right )\left | \Psi \left ( \overrightarrow{r},t \right ) \right \rangle= i \hbar \frac{\partial }{\partial t}\left | \Psi \left ( \overrightarrow{r},t \right ) \right \rangle" target="_blank"><img src="http://latex.codecogs.com/gif.latex?H\left ( t \right )\left | \Psi \left ( \overrightarrow{r},t \right ) \right \rangle= i \hbar \frac{\partial }{\partial t}\left | \Psi \left ( \overrightarrow{r},t \right ) \right \rangle" title="H\left ( t \right )\left | \Psi \left ( \overrightarrow{r},t \right ) \right \rangle= i \hbar \frac{\partial }{\partial t}\left | \Psi \left ( \overrightarrow{r},t \right ) \right \rangle" /></a>

στο πλαίσιο κειμένου του HotPotatoes  και θα δείτε στο HotPotatoes το παρακάτω αποτέλεσμα: